Човешки символи

Символи: ПИРАМИДА
Символи: ПИРАМИДА

Коренът на думата пирамида (от гръцки "pyr", което означава "огън") е символ на огъня. В своето най-възвишено значение се свързва и с Духа и огнената

Човешки символи
Символи: АНКХ
Символи: АНКХ

Анкх е вид кръст, чийто символизъм е изключително сложен и има многобройни значения. Откриваме го във всички религии и култури като изображение на Чов

Човешки символи
Символи: ПРЪСТЕН
Символи: ПРЪСТЕН

Пръстенът символизира силата на великите мъже и законовата власт, чийто печат носи. В Гърция Зевс разрешава на Херакъл да освободи Прометей, като о

Човешки символи
Символи: КОЛЕСНИЧАР
Символи: КОЛЕСНИЧАР

Колесничарят символизира овладяването, себеконтрола и спокойствието на ума и на психиката, така непрестанно променящи се и нестабилни. Той намалява мн

Човешки символи
Символи: НИШКА
Символи: НИШКА

Символиката на нишката е свързана предимно с това, че съществува връзка както между всички състояния на съществуването, така и между тях и тяхната пър

Човешки символи
Символи: ШАХ
Символи: ШАХ

Въпреки че произходът на шаха е все още неизвестен и мистериозен, е почти сигурно, че той е възникнал на изток, макар и на запад да са завладени от не

Човешки символи