За нас

 


Новият Акропол е международна организация с философски, културен и доброволчески характер. Нашата цел е да допринесем за развитието на човека, така че да стане осъзнато човешко същество и заедно да участваме в подобрението на нашите общества. Организацията е създадена в Аржентина през 1957 г. от философа и историк, професор Хорхе Анхел Ливрага. Днес Новият Акропол присъства в над 60 страни по света. Неговите над 19 000 активни членове и стотици хиляди привърженици се изразяват на повече от 20 езика и са от широк спектър на вероизповедания, етнически произходи и културни среди.


Нашите принципи


ДА НАСЪРЧАВАМЕ ИДЕАЛА ЗА УНИВЕРСАЛНО БРАТСТВО, ОСНОВАН НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, ОТВЪД РАСОВИ, ПОЛОВИ, КУЛТУРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, СОЦИАЛНИ И ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ.

Смятаме за необходимо да поощряваме уважението към различните идентичности и традиции, но в същото време, на фона на борбите между разнообразните социални, религиозни, политически, етнически и национални групи, искаме да засилим съзнанието за единството отвъд различията, за общия корен на Човечеството, което да допринесе за по-хармонично съжителство между хората, нациите, културите. Силата на този идеал за братство лежи в осъзнаването на това, което ни обединява, пред онова, което ни разделя; в разпознаването на универсалните човешки ценности и етични принципи заложени в недрата на всички хора. 


ДА НАСЪРЧАВАМЕ ЛЮБОВТА КЪМ МЪДРОСТТА, КОЯТО ЧРЕЗ СРАВНИТЕЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ, НАУКИ И ИЗКУСТВА, ВОДИ ДО ПОСТИГАНЕТО НА ЦЯЛОСТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО.

Любовта към истината и знанието тръгва от основния човешки стремеж за разпознаването и разбирането на света и на себе си. Ние разбираме философията като прешлен, който свързва различните страни и ъгли на човешкото познание, а не като още една специализация повече.

Философията може да събере изворите на миналото и настоящето, да обедини научните открития и духовния опит в една глобална, обширна и цялостна визия за света. Тогава се превръща в истинска сила за напредък, който търси не само изследване на мисловните пътища, но отива към най-практическите приложения в живота на индивида и обществото.


ДА РАЗВИВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАШИЯ ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ. ЧРЕЗ РАЗВИТИЕТО НА ПСИХИЧЕСКИТЕ, МОРАЛНИТЕ, УМСТВЕНИТЕ, ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ДРУГИ СПОСОБНОСТИ. ДА ПОСТИГНЕМ ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДА И НЕГОВАТА ЕСТЕСТВЕНА И АКТИВНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТОВОТО И ПРИРОДАТА

Човешкото същество все още има огромен потенциал. Да го познаваме и развиваме е един от основните стълбове на самия живот и осигурява източник на дълготрайно удовлетворение. Постигането на хармония между мисли, чувства и дела е цел на всеки човек. Всестранното развитие на човека и откриването на най-добрите качества и ценности на човешката природа е вероятно единствената гаранция за придвижването към по-добър свят.

Стремежът да се осъзнаваме като индивиди би трябвало да води до нашата интеграция в природата и в обществото. И то не като обикновени наблюдатели, а като активни участници в света, който има нужда да бъде подобрен. Нашата работа цели постигането на по-добри индивиди, които да са главни герои на общественото развитие.


Нашите представители

Хорхе Анхел Ливрага

Хорхе Анхел Ливрага

Основател на Новия Акропол

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Почeтен Президент на Новият Акропол

Карлос Аделантадо

Карлос Аделантадо

Президент на Международна организация Новият Акропол

Антонин Винклер

Антонин Винклер

Директор на Новия Акропол България

Новият Акропол в България

2007 - ОСНОВАВАНЕ

Центърът на Новия Акропол в България е основан през 2007 г. от настоящия директор Антонин Винклер. През октомври 2007 г. НА-БГ получава своята официална съдебна регистрация като Сдружение с нестопанска цел.

Своята дейност стартира през февруари 2008 г., първата от които е открита лекция за Египет в Университет “Св. Климет Охридски”, със 130 посетители. През юли се записват първите членове на организацията.

Центърът намира своето първо седалище. Отварят се първите културни ателиета като художествено ателие, организират се първите културни мероприятия и излети за членовете.

Новият Акропол България започва да организира и общественополезна дейност в областта на екологията (почистване в парковете на столицата) и социалната дейност в полза на деца, лишени от родителска грижа.
Също така обогатява своята дейност със създаването на театрална група, която провежда пиеси с културен, философски и митологичен характер.

С обучението на първите преподаватели от редиците на своите български членове центърът разширява своята педагогическа дейност и отваря нови курсове по Практическа Философия, Психология, Теологически Символизъм, Философия на Морала и други.

Благодарение на многогодишната си образователна и доброволческа дейност Новият Акропол става по-известен в културния живот на София – следват няколко покани в телевизионни и радио предавания. Започва и участие във философски, културни и доброволчески фестивали.

Нарастващият брой активни членове и привърженици налага необходимостта центърът да се премести в по-голям офис на ул. "Генерал Гурко", който позволява ежедневното провеждане на различни курсове, лекции, ателиета, дискусии, уъркшопи, семинари и тържества.

Новият Акропол отбелязва голям ръст сред посетителите на публични лекции, които стават традиционен елемент в културния живот на столицата. Нарастващият брой доброволци, които се включват в екологичните и социални проекти води до вдигане на нивото на организация на доброволческите групи и техните проекти.

Все по-често са канени представителите на Новия Акропол в големи медии като БНР, с цел допринасяне философски за решаването на актуалните проблеми в света като бежанци, тероризъм, преодоляване на страха, формиране на характера и др. * За първи път Новият Акропол посрещна телевизионен екип и в своя офис.

Новият Акропол отбелязва своя 60-годишен Юбилей в световен мащаб и българският клон отбелязва своята 10-та годишнина.

Започва издателската дейност и през 2017 г. Н.А. издава своята първа книга на български език (едновременно първата книга на Х.А. Ливрага на български: “Елементали – духове на природата.” ).

Новият Акропол в сътрудничеството с “Природен парк Витоша” става осиновител на една от туристическите пътеки на Витоша, където на доброволческа база извършва работи, свързани с техническа поддръжка на алеята.

В медиите

Нашите Партньори