Символи: НИШКА

Символиката на нишката е свързана предимно с това, че съществува връзка както между всички състояния на съществуването, така и между тях и тяхната първопричина. Този символизъм е ясно изразен в Упанишадите, където нишка свързва този свят с останалите светове, както и с всички същества. Тази нишка е едновременно Атма и Прана. Тъй като е свързана с центъра, нишката винаги трябва да води обратно към своя първоизточник. Това ни напомня на нишката на Ариадна, която не само че свързвала външния свят с центъра на лабиринта, но била и връзката, която позволявала да се премине от царството на тъмнината в царството на светлината.

На космическо ниво трябва да се прави разлика между нишките на основата и нишките на вътъка: основата свързва светове и състояния на съществуването, докато вътъкът представлява определеното времево развитие на всяко едно състояние и свят. Отпускането на единичната нишка на вътъка символизира фаталната съдба на Сестрите тъкачки.

Даоистите често свързват нишката с движението напред-назад, което извършва совалката в стана: с живота и смъртта, с еволюцията и инволюцията на проявлението. В Ригведа тъкачеството символизира ритъма на живота и неговата безкрайна цикличност. Нишка е едно от значенията на думата Сутра, обозначаваща будистките писания. Думата Тантра също произлиза от понятията нишка и тъкане и означава взаимозависимост на нещата – на причината и следствието, на традиционната приемственост. По цялото Средиземноморие преденето и тъкането се свързват с участието на жената в сътворението.

Автор: Новият Акропол

  • Сподели: