Курс по практическа Философия и Психология

 • 4

  Месеци
 • 15

  Посещения
 • 26

  Теми
 • 15

  Упражнения

ЩО Е ТО ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ?


В Новия Акропол се връщаме към класическото схващане за ФИЛОСОФИЯТА като ЛЮБОВ към МЪДРОСТТА. Да бъдеш философ е да търсиш ИСТИНАТА и да не спираш. Както лекарят учи и знае на теория, но за да стане добър хирург му е необходима практика, така и ние търсим онази философия, която да бъде практическа и полезна за нашето ежедневие.

Философията ни учи да мислим. Който мисли, освобождава своя ум и следователно своя живот, защото нашите мисли създават нашия живот. Единственият човек, който може да промени мен, съм аз самият. И ако не приложа на практика това, което знам, никога няма да се промени нищо в моя живот. Именно затова философията е практическа. В този КУРС ПО ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ изследваме много области и философи, но с целта да потърсим онова, което може да се употреби, което е полезно за живота ни.


ЧОВЕК И ВСЕЛЕНА
Седем измерения в човека и в природата – Надвременна и преходна етика – Какво означава “морален живот”? Откъде идват моралните ценности и кой ги определя? Идеята за Бог във философията и в живота. Жива ли е Вселената?

ХИЛЯДОЛЕТНА ИНДИЯ
“Бхагавадгита” – Индийска философия – Законите на Вселената: Дхарма, Карма. Реинкарнация. Как да решаваме вътрешните борби и конфликти: дух и материя, добродетели и пороци, страхове и предизвикателства, мисли и емоции…  Как да победим себе си?

ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТ
Тибетска духовна традиция. “Гласът на Безмълвието”: Правила за постигането на мистичното просветление. Елена Петровна Блаватска. Как да се ориентираме в душата си?  Умението да разпознаеме гласовете на Интуицията и Емоцията, на духовното, психичното и материалното.

БУДИСТКА ФИЛОСОФИЯ
Живот и учение на Буда. Дхаммапада. Как да постигнем освобождение от страданието? Будистка етика и психология. Правилно мислене, правилно говорене, правилно действие…

КОНФУЦИЙ
Живот и учение. Универсалният ред в живота като път към вечната хармония на Дао. Сравнение с Лао-Дзъ и даоизма. Един и същ ли редът в Етиката, Политиката и Музиката?

ЕГИПЕТСКА МЪДРОСТ
Мистериите на най-одухотворената култура в историята. Ритуален и магически смисъл на живота. Отношението между Моралните ценности и духовния живот. От “Книгата на мъртвите”: “Претегляне на сърцето” – какво очаква Душата след смъртта?

СОКРАТ
Силата на моралния живот. Как да стана философ?  Имаме ли нужда от учител? Умението да водим диалог. Кога диалогът става път към истината?

АРИСТОТЕЛ
Кое добро е валидно за всички хора? Кад да стана наистина щастлив? Нивата на познанието: от сетивата към метафизическите причини.

ПЛАТОН
Двете измерения на света: Идеи и предмети. Къде живеят Мечтите и Идеалите? Безсмъртност на Душата. “Митът за пещерата”: от илюзията към Познанието. Как да мислим свободно и автентично?

СОЦИОПОЛИТИКА
Проблемите на съвременния свят. Как да стана истински Индивид и добър гражданин? Справедливото общество. Умението да съжителстваме. Системи на политическото управление: Демокрация, Олигархия, Аристокрация…

СТОИЦИЗЪМ
Как да постигна емоционалната стабилност? На какво се дължи душевното спокойствие? Становище на мъдреца към живота и смъртта. Сенека – Епиктет – Марк Аврелий

НЕОПЛАТОНИЗЪМ
Живот и учение на Плотин. Съзерцанието на Божественото Единно. Какво е мистика? Учение за земната и небесната Любов.

ИМАНУЕЛ КАНТ
Кога знаем със сигурност, че действаме морално? Категоричните заповеди на Ума. Свободна ли е нашата Воля?

ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И МИТОЛОГИЯ
Откъде идваме и накъде отиваме? Философски символизъм на митовете (Митът за потоп, Геройският мит, митът за Сътворението… Как да разбираме историческите събития? Как да четем книгите за историята?

ВРЕМЕВИ ЦИКЛИ
Времеви цикли: “Юги” – периоди на Космоса. “Ерата на водолея”. Митът за вечното завръщане. Криза на нашата ера.

ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
Как да подобрим своите душевни способности: Съзнание, Внимание, Памет, Воля. Теория и упражнения.

Курсът започва с безплатна презентация /встъпителна лекция/ - обявена винаги като самостоятелна отворена лекция в раздела "Събития". За престоящата презентация кликнете ТУК.

Срещите на Курса са винаги един път седмично, или 19 - 21 ч. или 20 - 22 ч. , редовно в един и същ ден, освен ако не се пада официален празник. Цялата програма представлява 15 посещения.

Всяка вечер включва 2 части. Или 2 лекции /около 50 мин./ с една кафепауза и дебат,  или 1 лекция и 1 самостоятелен дебат като втора част.

До края на 2019 г. ще се отворя още 1 група:  ноември (среди 19 - 21 ч.).

ЦЕНИ - при плащане наведнъж:  99 лв. / 78 лв. студенти / 40 лв. ученици
ЦЕНИ - при плащане на вноски:  4 х 28 лв. / 4 х 20 лв. студенти / 4 х 12 лв. ученици

За лекторите

Яна Кучерова
Яна Кучерова

Заместник директор на Новия Акропол

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология и организатор на доброволчески и художествени проекти. 

Антонин Винклер
Антонин Винклер

Директор на "Новият Акропол България"

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология, социополитика и организатор на доброволчески проекти. Повече информация ще намерите ТУК.

Мнения

Eмилия Згурова, 24 г., мениджър проекти

Курсът ми даде нов поглед над инструментите на себепознанието, усещането за вътрешния ми глас и по-дълбокото разбиране за света, който ни заобикаля. Беше повратна точка по пътя на едно по-осъзнато личностно развитие.

Юлия Лилова, 17 г., ученик

Благодарение на уводния курс (по приложна философия) в “Новият Акропол” аз пробудих в себе си интерес към философията, който с голямо удоволствие продължавам да развивам и днес, а смятам – и за в бъдеще. На всяка лекция, която посетих, се запознах с добре структурирано и подходящо предадено познание по различни теми. Смятам курсът за едно необходимо решение за всеки, който търси и е готов да разшири погледа си върху живота, откривайки в себе си любов към мъдростта!

Владимир Владимиров, 44 г., административен работник

Останах удовлетворен от посетения курс по практическа философия. И преди това имах своите представи, но по време на курса успях да ги изясня, подредя и задълбоча. Благодаря на организаторите.

Дарина Георгиева, 26 г., учител

Това, което най-много ми харесваше по време на курсa бе чувството след като си тръгвахме. Беше необяснимо усещане за лекота и спокойствие на ума, сякаш всичко ти е вече по-ясно защо се случва по определения начин. И в същото време знаеш, че вече си усвоил много неща, знаеш вечни закони и ти се иска да ги разкажеш на всички.

Аделина Михалкова , 56 г

Прекрасен, много загадъчен, но разбираем. Ново, дълбоко, структурирано познание. Дарява с мъдрост и дава отговор на дълбоки, потулени въпроси. Благодаря!

Теодора Петрова , 26 г., Биолог и Проектен Мениджър

Курсът по Практическа Философия систематизирано излага пред ученика как най-големите философи, духовни авторитети и мислители са отговорили на големите въпроси на живота, които всички си задаваме. В моето забързано ежедневие, да имам няколко часа на седмица, в които да се потопя в хилядолетната мъдрост за човешката същност и законите в обществото и природата поднесено по лесен, логичен и интересен начин, е много ценно.

 • Сподели: