Нашата учебна програма

Нашата учебна програма

Нашата учебна програма

Учебната програма се състои от няколко последователни степени. Завършването на първата е необходимо условие за членство.

Програмата включва традиционните знания от Изтока и Запада, представени на разбираем език и под съвременна форма. Изследването поставя ударение върху: практичността и формативната страна на ученията, както и върху сравнително изучаване на  Философиите, Науките, Изкуствата и Религиите. Това отваря път на познанието за Законите на Природата и Човека.


1
2
Въведение в мъдростта на Изтока I
Психология
Теологически Символизъм
Философия на морала
История на античната философия
Социополитика I
3
История на средновековната философия
Въведение в мъдростта на Изтока II
Ораторско изкуство
Сравнителна религия I
История на нововековната философия
Практическа Психология - упражнения
Философия на науката
4
Метафизическа естетика
История на съвременната философия
История на източната философия
Сравнителна религия ІІ
5
Диалектика
Сравнителна религия ІІІ
Древни езици
6
Антропогенеза
Космогенеза
7
Астрология
Алхимия
  • Сподели: