Събития

Практическа Реторика
 • Присъствено събитие
 • 30-03-2024

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Асертивна комуникация
 • Присъствено събитие
 • 24-02-2024

Изпитвате ли затруднения когато трябва да кажете "не", да изразите своите нужди, изисквания, оплаквания? Научете се да изразявате своите потребности, без да изпадате в пасивност или агресивност!

Как да НЕ живея като МАТЕРИАЛИСТ?
 • Присъствено събитие
 • 27-02-2024

Да умеем да живеем в материалния свят и да си запазим духовните приоритети.

Философия и Психология за твоите ежедневни проблеми и житейски предизвикателства. Лекции, дебати, упражнения.

Ненасилствена комуникация
 • Присъствено събитие
 • 16-03-2024

Как да се разберем с агресивните хора, как да критикуваме наистина градивно?

Отворено Философско Четене
 • Присъствено събитие
 • 16-11-2023

Идеи на великите мислители, които могат да подобрят управление на държавите и съжителството в обществата

Юнг: Мандала и Алхимията на Душата
 • Присъствено събитие
 • 19-03-2024

Символите на най-важния процес в човешкия живот: на процеса на формирането на Цялостната личност