Една пътека води към зората

"Една пътека води към зората - пътеката на мрака." - ЗА ЩАСТИЕТО, ЗА ЖИВОТА
“Няма път към Щастието. Щастието е пътят.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Има само един път към щастието: да престанеш да се безпокоиш за нещата, които не са подвластни на волята ти.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Когато правим това, което е правилно и добро, ни е предопределено да бъдем щастливи.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Щастието явно е направено, за да бъде споделяно.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Твоето сърце трябва да пее като птица на разсъмване. Без вътрешна радост сенките ще те изядат отвътре.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Най-висшето щастие на човека е, когато може да живее за това, за което е готов да умре.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Трябва да търсим щастието в това, което е позитивно, а не в това, което е съвършено.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Пълното блаженство расте само в спокойно сърце.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Бъди щастлив с това, което имаш, докато се бориш за това, което желаеш.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Обогатяването на живота се нарича щастие.” - ЗА ЩАСТИЕТО
Никога не забравям стореното ми от някого добро, а злото не помня. - ЗА ЩАСТИЕТО, ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
Спокойното и безропотното изпълнение на дълга, изразено в безкористна дейност е единственият ключ към щастието на земята. - ЗА ЩАСТИЕТО
“Всеки, който върви по своя път в живота, е герой. Всеки, който… осъществява това, на което е способен, е герой.” - ЗА ЖИВОТА
“Аз съм пътешественик и мореплавател – всеки ден откривам нови земи в душата си.” - ЗА ЖИВОТА
“Животът е пълен с възможности, но когато вървим със затворени очи, няма да ги открием.” - ЗА ЖИВОТА
“Умът е градина, в която волята е господар.” - ЗА ЖИВОТА
“Всяко препятствие се преодолява с настойчивост.” - ЗА ЖИВОТА
“По-добре временен неуспех, отколкото временен успех.” - ЗА ЖИВОТА
“Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.” - ЗА ЖИВОТА
“Ако можеш да бъдеш орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите.” - ЗА ЖИВОТА
“Дълъг е животът, ако знаеш как да го използваш.” - ЗА ЖИВОТА
“Най-добрата подправка към храната е гладът.” - ЗА ЖИВОТА
“Събитията не те нараняват, но представата ти може да го направи.” - ЗА ЖИВОТА
“Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен.” - ЗА ЖИВОТА
“Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. Той е единственото средство.” - ЗА ЖИВОТА
“Истинското огледало на начина ни на мислене е нашият живот.” - ЗА ЖИВОТА
“Животът е поредица от уроци, които трябва да се изживеят, за да бъдат разбрани.” - ЗА ЖИВОТА
“Животът е като огън, който топи неблагородните метали и на чистите и силните придава якост и ги подсилва.” - ЗА ЖИВОТА
“Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове.” - ЗА ЖИВОТА
“Не се оглежда назад онзи, който е устремен към звездите.” - ЗА ЖИВОТА
“Предпочитам къс живот с широта, отколкото тесен с дължина.” - ЗА ЖИВОТА
"Никому не се случва нищо, което природата му не би понесла." - ЗА ЖИВОТА
Живей, сякаш живееш за втори път и първият път си действал така погрешно, както се каниш да действаш сега. - ЗА ЖИВОТА
За живот и свобода е достоен само онзи, който всеки ден влиза в бой за тях. - ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА