Цитати ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО

ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
“Честта се състои в това да се стремим към най-доброто и да подобряваме най-лошото така, като че ли то може да стане съвършено.” - Платон
“Най-малката стъпка, която правим вътре в себе си, към Доброто, по някакъв начин я прави цялото Човечество. - Хорхе Ливрага
“Какво друго остава, освен животът да се използва за вършенето на добро след добро, като се свързват тъй, че помежду им да не остава дори най-малко разстояние.” - Марк Аврелий
“Животът не изисква от нас да сме най-добрите, а само да даваме най-доброто от себе си.” - Хорас Браун
„Никога не забравям стореното ми от някого добро, а злото не помня.“ - Виктор Франкъл
"Няма добри и лоши неща. Мисленето ги прави такива." - Уилям Шекспир
„Чистата душа е река, чийто свещен източник е самоконтролът, чиято вода е истината, чийто бряг е поправянето - а вълните - състраданието.“ - Елена Петровна Блаватска
„Разликата между добрия и лошия живот е в това колко добре преминавате през огъня.“ - Карл Густав Юнг
„Не позволявай на лошото в другите, да убие доброто в теб!“ - неизвестен автор
„Очите и ушите са лоши свидетели на онези хора, които имат груби души.“ - Хераклит