Твоето сърце трябва

“Твоето сърце трябва да пее като птица на разсъмване. Без вътрешна радост сенките ще те изядат отвътре.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Няма път към Щастието. Щастието е пътят.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Има само един път към щастието: да престанеш да се безпокоиш за нещата, които не са подвластни на волята ти.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Когато правим това, което е правилно и добро, ни е предопределено да бъдем щастливи.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Щастието явно е направено, за да бъде споделяно.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Най-висшето щастие на човека е, когато може да живее за това, за което е готов да умре.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Трябва да търсим щастието в това, което е позитивно, а не в това, което е съвършено.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Пълното блаженство расте само в спокойно сърце.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Бъди щастлив с това, което имаш, докато се бориш за това, което желаеш.” - ЗА ЩАСТИЕТО
“Обогатяването на живота се нарича щастие.” - ЗА ЩАСТИЕТО
"Една пътека води към зората - пътеката на мрака." - ЗА ЩАСТИЕТО, ЗА ЖИВОТА
Никога не забравям стореното ми от някого добро, а злото не помня. - ЗА ЩАСТИЕТО, ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
Спокойното и безропотното изпълнение на дълга, изразено в безкористна дейност е единственият ключ към щастието на земята. - ЗА ЩАСТИЕТО