За живот и свобода е достоен

За живот и свобода е достоен само онзи, който всеки ден влиза в бой за тях. - ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА
“Ако един човек спечели хиляди битки срещу хиляди врагове, а друг победи самия себе си, той е най-великият завоевател.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Можеш да се откажеш от собственото си тяло, но трябва да запазиш честта си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Най-страшният враг се крие там, където човек не гледа.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Прави нещата, които се страхуваш да правиш, и страхът ще умре.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Където няма борба, няма и заслуги.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“По-скоро ще победиш с разсъдък, отколкото с гняв.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Самообладението в момент на гняв е не по-малко ценно и не по-малко благородно, отколкото самообладанието в момент на страх.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Задача на пълководеца – да побеждава както с ум, така и с меч.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Живей в мир с хората и в борба с пороците си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Само героят придобива мъжеството да следва своята съдба.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Най-голямата ни слабост е, че се предаваме. Най-сигурният начин да успеем е винаги да опитваме поне още веднъж.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Там, където не липсва воля, няма да липсват и възможности.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Никой няма право да се оправдава със съдбата като причина да се откаже от всякакви усилия.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
Воинът, който разбива вражите редици, е по-малък герой от онзи, който побеждава себе си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Противник, търсещ грешките ви, е по-полезен от приятел, който се опитва да ги скрие.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Колкото повече пот лееш по време на мир, толкова по-малко кървиш по време на война.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“От непримиримите врагове е възможно да изпитваш повече радост и доброта, отколкото от съмишленици, които са само на думи.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Няма как да стигнеш до края, без да надвиеш началото.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Никога няма да получиш по-голяма или по-малка власт от тази, която имаш над самия себе си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Никога не се моли за това, което имаш силата да постигнеш.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Няма нелечими болести, а само липса на воля.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
Да живееш значи да водиш война с тролове в дълбините на сърцето и мозъка. - ЗА БОРБЕНОСТТА
„По-добре страшен край, отколкото безкраен страх.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Всеки, който върви по своя път в живота, е герой. Всеки, който… осъществява това, на което е способен, е герой.” - ЗА ЖИВОТА
“Аз съм пътешественик и мореплавател – всеки ден откривам нови земи в душата си.” - ЗА ЖИВОТА
“Животът е пълен с възможности, но когато вървим със затворени очи, няма да ги открием.” - ЗА ЖИВОТА
“Умът е градина, в която волята е господар.” - ЗА ЖИВОТА
“Всяко препятствие се преодолява с настойчивост.” - ЗА ЖИВОТА
“По-добре временен неуспех, отколкото временен успех.” - ЗА ЖИВОТА
“Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.” - ЗА ЖИВОТА
“Ако можеш да бъдеш орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите.” - ЗА ЖИВОТА
“Дълъг е животът, ако знаеш как да го използваш.” - ЗА ЖИВОТА
“Най-добрата подправка към храната е гладът.” - ЗА ЖИВОТА
“Събитията не те нараняват, но представата ти може да го направи.” - ЗА ЖИВОТА
“Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен.” - ЗА ЖИВОТА
“Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. Той е единственото средство.” - ЗА ЖИВОТА
“Истинското огледало на начина ни на мислене е нашият живот.” - ЗА ЖИВОТА
“Животът е поредица от уроци, които трябва да се изживеят, за да бъдат разбрани.” - ЗА ЖИВОТА
“Животът е като огън, който топи неблагородните метали и на чистите и силните придава якост и ги подсилва.” - ЗА ЖИВОТА
“Най-великите ни изживявания са нашите най-тихи мигове.” - ЗА ЖИВОТА
“Не се оглежда назад онзи, който е устремен към звездите.” - ЗА ЖИВОТА
“Предпочитам къс живот с широта, отколкото тесен с дължина.” - ЗА ЖИВОТА
"Никому не се случва нищо, което природата му не би понесла." - ЗА ЖИВОТА
"Една пътека води към зората - пътеката на мрака." - ЗА ЩАСТИЕТО, ЗА ЖИВОТА
Живей, сякаш живееш за втори път и първият път си действал така погрешно, както се каниш да действаш сега. - ЗА ЖИВОТА