Трябва да живееш

“Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
Приятелството е постоянна усмивка, винаги протегната ръка, пълен с разбиране поглед, сигурна опора, вярност, която не се проваля. Това значи да даваме повече, отколкото получаваме.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Приятелството е като една душа в две тела.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Не познаваме сърцето на брат си, докато не го помолим за помощ в труден момент.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Приятел е този, който знае песента на сърцето ти и може да ти я запее дори, когато си я забравил.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Вярата и сигурността, че приятелите ще ни помогнат, помага повече от самата помощ.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Нищо не оскърбява така един приятел, както недоверието: защото какво е приятелството, ако не единство на две души? А къде е това единство без доверие?” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Желанието да се сприятелиш идва лесно, но приятелството е бавен процес подобно на зреенето на плод.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш такъв!” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Едно от най-красивите качества на истинското приятелство е да разбереш и да бъдеш разбран.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Не е толкова трудно да умреш за приятел, колкото да намериш приятел, за когото си заслужава да умреш.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Бъди добър и с приятели, и с врагове. Грубостта ще отблъсне скъпия побратим, а доброто ще те помири със смъртен враг.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Учи децата си да търсят пет качества в приятелите си: разум, благородство, морал, умереност и искреност.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Не отблъсквай приятеля, за когото ти е трябвал цял живот да го спечелиш. Хиляди години са нужни, за да стане камъкът рубин. Бъди внимателен да не го счупиш, удряйки го в друг камък.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“В приятелството всички мисли, всички желания, всички надежди се раждат и споделят без думи, с тиха радост.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
„Ударът на приятеля е по-добър отколкото целувката на врага.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
„Ако сме верни на себе си, не можем да бъдем фалшиви с никой друг.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, ЗА ХАРМОНИЯТА
„Невидимите нишки са най-здравите връзки.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, РАЗНИ