Цитати от Елена Петровна Блаватска

Елена Петровна Блаватска
“Трябва да се учи, за да се знае; да се знае, за да се разбира; да се разбира, за да се съди!” - ЗА ПОЗНАНИЕТО
"Най-ценният от подаръците, представени на човека на земята, е стремежът към мъдрост." - ЗА МЪДРОСТТА
„Където няма борба, няма и заслуги.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
 Мъдър е онзи, който е безразличен към всичко, в което другите са невъздържани. - ЗА МЪДРОСТТА
„Спокойното и безропотното изпълнение на дълга, изразено в безкористна дейност е единственият ключ към щастието на земята.“ - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
„Най-ценният от подаръците, представени на човека на земята, е стремежът към мъдрост.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„Чистата душа е река, чийто свещен източник е самоконтролът, чиято вода е истината, чийто бряг е поправянето - а вълните - състраданието.“ - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
„Състраданието не е атрибут. То е законът на законите - вечната хармония, азът на Алая, безбрежната универсална същност, светлината на вечното право и годността на всички неща, законът на вечната любов.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„Най-ценният от подаръците, представени на човека на земята, е стремежът към мъдрост.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„За да постигне Нирвана, човек трябва да постигне себепознание, а себепознанието е рожба на добрите дела.“ - ЗА ПОЗНАНИЕТО, ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Всеки човек трябва първо да стане такъв, какъвто иска да бъдат другите.“ - ЗА ЖИВОТА
„Най-голямото богатство на земния човек е здравето, а най-голямата добродетел на духовния човек е честността.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Който се грижи за работата си, който обича ближните си, който изпълнява задълженията си, никога няма да бъде беден.“ - ЗА ЖИВОТА, РАЗНИ