Смятам че този който побеждава

“Смятам, че този, който побеждава своите желания, е по-смел от онзи, който побеждава другите, защото най-трудната битка за човек е да се пребори със себе си.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Не можеш да преминеш морето, ако само стоиш на брега и гледаш водата.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Да имаш кураж не значи да не се страхуваш, а да си господар на страха си.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Не се осмеляваме не защото нещата са трудни, те са трудни, защото не се осмеляваме.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Глупост е да се умре поради страх от смъртта.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка.” - ЗА СМЕЛОСТТА
"Страхливият умира всеки ден - смелият само веднъж." - ЗА СМЕЛОСТТА
„Мъжество без благоразумие е само вид страхливост.“ - ЗА СМЕЛОСТТА
„Мъжеството прави нищожни ударите на съдбата.“ - ЗА СМЕЛОСТТА
„За страхливеца животът е единственото благо.“ - ЗА СМЕЛОСТТА
„Не падай духом; не успееш ли, започни пак.“ - ЗА СМЕЛОСТТА
"На безопасен път изпращат само слабите." - ЗА СМЕЛОСТТА
„При човек, у когото страхът преобладава над ума, разумът мълчи.“ - ЗА СМЕЛОСТТА