СОКРАТ

СОКРАТ

ЖИВОТ

Сократ е роден в Атина, в бедно семейство.  Баща му Софрониск е бил скулптор, майка му Фенарета е била акушерка. Споменава се за скулпторските опити на младия Сократ и за това, че не е получил формално образование. И така вероятно неграмотният Сократ, който не е написал книги, не е основал школа, не е можел да чете... е станал най-известният философ в Европа. Бил е женен, жената му Ксантипа е станала прототип на "заядливата съпруга", което има своите основания, защото знаем, че съпругът ѝ прекарвал времето, дебатирайки над философски идеи и обучавайки безкористно предимно млади атиняни, без да приема някакво възнаграждение в замяна. Водил е много прост и невзискателен начин на живот. Бил е жив пример на скромността, умереността и самообладанието.

Сократ е бил смел, горд и отговорен гражданин на Атина. Сражавал се в атинската армия и няколко пъти е бил възнаграден за своята храброст. Освен това почти не е напускал града, който е бил неговата житейска любов и съдба.

Обявен за "най-мъдрият сред атиняните", но отказал да приеме тази представа за себе си и започнал да търси по-мъдри хора, докато не разбрал, че няма такива. Тогава формулира своята прочута теза: "Знам, че не знам нищо", което не означава невежество, а по-скоро пълната яснота за това какво знае и какво не знае - в разрез с останалите, които имали много погрешна представа за своята компетентност.

По време на живота си си създава много врагове, както благодарение на своята публично известна дейност, така и вследствие на своята искреност и сарказъм в разговори, които са разобличили суетната псевдо мъдрост на много негови съграждани, включително тогавашните знаменитости. На 70-годишна възраст е обявен за виновен в това, че "развращава младежите", които обучава в умението да мислят с главата си, и е осъден на смърт. Отказва както изгнанието като присъда, което би му спасило живота, защото с това би оправдал обвиненията, така и бягството от затвора, убеждавайки своите близки, че е по-добре да понасяме несправедливост, отколкото да я вършим. Заобиколен от своите ученици, е изпил чаша с отрова, не спирайки да ги успокоява и убеждава в това, че душата е безсмъртна и че смъртта не може да бъде зло.

ФИЛОСОФИЯ

Сократ е държал на това, че няма никаква доктрина, никакво свое "учение". Но това, което е имал, е ефективен философски метод, който е станал легендарен: ДИАЛОГ. Сократ е бил недостижим майстор в умението да задава въпроси, които водят събеседника до това, че самият той "открива" правилни отговори. Това е върховната педагогика, която потвърждава идеята, че истинското образование е "запалване на пламък" в душата на самия човек, а не "пълнене на съд" с информация, идваща отвън.

Също така можем да го видим като непобедим цар на публичните дебати с т.нар. "софисти", ерудираните специалисти за това, което днес наричаме "личностно развитие" или "умението да преуспееш", които според Сократ са "проституирали интелектуално", продавайки своите познания срещу пари на всеки богат човек. На критика е подлагал предимно това, че са обучавали хората в уменията, които нямат етична или морална основа (да водиш спор, да убеждаваш, да докажеш правилността и неправилността на едно и също твърдение и т.н., без никакво морално ограничение).

ЕТИКА

В основите на философията му е убеждението, че "има само едно добро: знанието, и само едно зло: невежеството." Познанието за Сократ не се равнява на това да получим информация. Истинското знание е само това, което било интегрирано в душата на човек и се отразява в делата и думите. Затова да знаеш означава да действаш, да практикуваш, да прилагаш познанието. И невежеството е равностойно на злото, защото всички неморални, престъпни и по друг начин вредни действия се коренят в незнанието за това кое е добро и кое е зло за човека и душата му - и най-големият престъпник е убеден, че по своя начин не върши нищо зло. Освен това хората пренебрегват още един важен фактор: този, който върши добри и морални дела, украсява душата си, развива нейните познавателни способности, укрепва нейните добродетели; докато онзи, който действа по нечестен и неморален начин, развращава душата си и отслабва нейните способности. 

Автор: Антонин Винклер, директор на Новият Акропол България


ОТ МИСЛИТЕ НА СОКРАТ

Ям, за да живея, не живея, за да ям.“

Аз знам, че не знам нищо.“

„Когато се разхождам из улиците, нямам друга цел, освен да убеждавам младите и старите в това, че не трябва да предпочитат нито тялото, нито богатството, а да се грижат за своя копнеж по усъвършенстване на душата. Повтарям ви, че богатството не носи добродетел, а добродетелта е онова, което дава богатство и всички изгоди, както за индивида, така и за държавата. Всеки ден ще бъда като конска муха, няма да престана, докато не ви събудя.“

Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд.” 

"Има само едно добро - знанието, и едно зло - невежеството."

"Непременно се ожени — ако вземеш добра жена ще си щастлив; ако вземеш лоша — ще станеш философ."

"Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет."

  • Сподели: