Символи: ПЕРЛА

Символи: ПЕРЛА

Перлата (бисер или маргарит) е скъпоценно украшение, което, заради нежния си матов блясък, се смята за лунно и женствено, а сферичната му форма се приема за израз на съвършенство.

Родена в морските дълбини, тя е основният символ на творящата женственост, а редкостта на безупречните бисери и тяхната затвореност в приютяващата ги мида, ги е превърнала в символ на скритото познание и на езотеричната мъдрост, които се раждат в дълбините на душата.

В гръцката античност бисерът е символ на родената от морската пяна Афродита и олицетворява любовта ибрака. В Древен Китай смятали бисера за едно от “осемте украшения”, означаващо скъпоценност и чистота. Значителна роля перлите играят и в японската традиция – заедно с меча и огледалото, те принадлежат към трите основни атрибута на императорската власт.

В Индия перла, носена на челото, символизира третото око на Шива и усещането за вечност. Също присъства и в броеницата, която символизира веригата на световете и на душите, проникнати и свързани от Атман – универсалния божествен Дух. По такъв начин, в космически аспект колието от перли символизира космическото единство, а в човешки – обединяването на разпръснатите психически, емоционални и ментални елементи в единството на индивида, както и създаването на духовна връзка между двама или повече участници. И обратно, скъсаната перлена огърлица символизира дезинтегрираната личност, хаоса, нарушеното единство.

Според легендата перлата е родена от светкавица или при падането на капка роса върху мида, но при всички положения – в резултат на небесно влияние и от дейността на божествената сфера, като по този начин изобразява раждането на духа в материята и символизира единението на земното и небесното, на духа и материята.

По отношение на човека, универсалният символизъм на перлата е свързан с победата над инстинктите и светлия завършек на еволюцията. Тя наподобява сферичния човек на Платон, преодолял пороците и недостатъците и постигнал съвършенството.

Автор: Новият Акропол

  • Сподели: