ЕКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО НА ВИТОША 2018: ЧАСТ 3

ЕКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО НА ВИТОША 2018: ЧАСТ 3

ЕКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО НА ВИТОША 2018: ЧАСТ 3

22 08, 2018
Категория - Екология

На 19 август доброволците на „Новият Акропол“ участваха в третия за тази година работен ден, който се проведе на осиновената от организацията алея на Витоша. Те довършиха вече започнатите задачи по проекта, чиято цел е поддържане и възстановяване на мостчетата и дървените скари, улесняващи преминаването на туристите и предпазващи горската среда. Почистването и лакирането на дървените елементи завърши успешно и беше ознаменувано с обща снимка до прочутите Витошки морени.

Нека да опазим заедно пътеките в планината и така да помогнем не само на нас, планинарите и колоездачите, а и на самата природа, насочвайки потока на минаващите хора по определените за това алеи.  /За първите две тазгодишни посещения вижте тук №1 и тук №2./


Философията на „Новият Акропол“ включва развитие на съзнанието за доброволчеството като един активен и отговорен начин на живот в обществото. До момента 43-ма доброволци от „Новият Акропол“ взеха участие в общо 8 работни посещения и отдадоха 560 часа труд в полза на Витоша.

  • Сподели:

Предстоящи събития