ЕКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО НА ВИТОША 2018: ЧАСТ 4

ЕКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО НА ВИТОША 2018: ЧАСТ 4

ЕКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО НА ВИТОША 2018: ЧАСТ 4

19 09, 2018
Категория - Екология

На 16 септември доброволците на “Новият Акропол” за четвърти път тази година посетиха Витоша, за да довършат планираните работи на осиновената от организацията туристическа алея между хижите "Бор" и "Планинарска песен". Благодарение на съвместната работа на целия екип бяха довършени тазгодишните задачи по проекта (поддържане и възстановяване на мостчетата и дървените скари, улесняващи преминаването на туристите и предпазващи горската среда). Бяха поправени счупените и неизправни елементи на мостовете и бяха лакирани последните метри от дървените скари. Традиционно доброволците събраха наличните отпадъци върху пътеката, която е вече напълно подготвена за зимния период.

/За първите три тазгодишни посещения вижте тук №1 и №2 и №3/

„Новият Акропол“ разбира Доброволчеството не само като общественополезна дейност, а също и като важен елемент за личностното развитие. Доброволчеството е Философия в действие. Стани доброволец!

  • Сподели:

Предстоящи събития