Философски семинар 2018

Философски семинар 2018

Философски семинар 2018

29 05, 2018
Категория - Специални събития

През месец май се проведе за десети път „Философски семинар в природата“. Членовете на Новия Акропол се възползваха от богата програма за Духа (лекции и философски дебати), Душата (упражнения по практическа психология, митологичен театър) и Тялото (игри, упражнения и спорт).

Лекциите бяха свързани с познанието на себе си и с уменията да владеем себе си в ежедневния живот и завършиха с продължителен и богат философски дебат до огъня. Психологическата част беше насочена към развитието на паметта, концентрацията и към владеенето на емоциите в трудни ситуации. Чрез забавни игри участниците имаха възможност да проверят своя баланс, сила, бързина и точност. Развиваха сътрудничество по време на подготовката на театралните пиеси, чието провеждане разигра ораторските и артистичните им заложби.

Това, което обедини и трите дни беше духът на приятно и обогатяващо съжителство, укрепено с общите преживявания и споделените ценности в прекрасната среда на Пирин планина. Този семинар е синтез на това, което Новият Акропол разбира под „Практическа Философия“ и което учат, упражняват и практикуват членовете му по време на цялата година.

  • Сподели:

Предстоящи събития