Цитати от Луций Аней Сенека

Луций Аней Сенека
“Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.” - ЗА РАБОТАТА
“Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Не се осмеляваме не защото нещата са трудни, те са трудни, защото не се осмеляваме.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Дълъг е животът, ако знаеш как да го използваш.” - ЗА ЖИВОТА
“Глупост е да се умре поради страх от смъртта.” - ЗА СМЕЛОСТТА
“Едно от най-красивите качества на истинското приятелство е да разбереш и да бъдеш разбран.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Беден е не онзи, който има малко, а този, който иска да има повече.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Имам по-малко, отколкото се надявах, но може би се надявах повече, отколкото трябваше.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“У нас са вложени семената на всички изкуства и Бог като учител изважда дарбите из тайните на душата.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Сиромах сред богатства – това е най-тежкият вид бедност.” - ЗА БОГАТСТВОТО
„Лошото се познава по тълпата около него.“ - ЗА ПОЗНАНИЕТО
„Мъжество без благоразумие е само вид страхливост.“ - ЗА СМЕЛОСТТА