Цитати от Херман Хесе

Херман Хесе
“Ах, истинската мъдрост е толкова проста, казана толкова отдавна, така точно и недвусмислено казана и формулирана! Защо тя е достъпна само от време на време, само в хубави дни, а не и сега? - ЗА МЪДРОСТТА
“…какво всъщност е мъдростта, каква е целта на дългото търсене? Тя не е друго, освен готовността на душата, способността, тайнственото изкуство във всеки миг от живота да се чувства и вдишва мисълта за единството…” - ЗА МЪДРОСТТА
“Истинското призвание на всеки може да бъде само едно – открий себе си.” - ЗА МЪДРОСТТА
„Само героят придобива мъжеството да следва своята съдба.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„От непримиримите врагове е възможно да изпитваш повече радост и доброта, отколкото от съмишленици, които са само на думи.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Всеки, който върви по своя път в живота, е герой. Всеки, който… осъществява това, на което е способен, е герой.” - ЗА ЖИВОТА
“Истината трябва да бъде преживяна, а не преподадена.” - ЗА ПОЗНАНИЕТО
“Всеки камък, всяка тревичка, всяко цвете, всяка къпина, всяко животно расте, живее, действа и чувства само по “собствено желание” и ето в това се състои и основата, че светът е добър, богат и прекрасен.” - РАЗНИ
„Някои хора се смятат за перфектни, но само защото изискват по-малко от себе си.“ - ЗА ПОЗНАНИЕТО
"На безопасен път изпращат само слабите." - ЗА СМЕЛОСТТА

„Някои хора се смятат за перфектни, но само защото изискват по-малко от себе си.“ - ЗА МЪДРОСТТА

„Който търси същинското си аз, в същото време търси смисъла на живота, защото най-съкровеното аз е еднакво при всички хора.“ - ЗА ЖИВОТА