Цитати от Ал-Газали

Ал-Газали
“Знанието, от което се нуждаеш е това: да разбереш същността си; как си бил създаден, откъде идваш, защо си тук; къде отиваш; в какво се състои щастието ти и как да го постигнеш; в какво се състои нещастието ти и как да го избегнеш.” - ЗА ПОЗНАНИЕТО
“Отговаряй пред себе си, преди да бъдеш повикан да отговаряш пред друг; претегляй сам действията си, преди да бъдат претеглени от друг.” - РАЗНИ
“Благите думи смекчават сърца по-твърди от камък; грубите думи вкоравяват сърца по-меки от коприна.” - ЗА РЕЧТА
“Човек трябва да казва на душата си всяка сутрин: „Бог всеки ден ти дава 24 съкровища, внимавай да не загубиш някое от тях, защото тази загуба ще бъде твърде тежка за теб.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Мъдростта е лампата на сърцето. Ако нея я няма, сърцето остава без светлина.” - ЗА МЪДРОСТТА
„Никой няма право да се оправдава със съдбата като причина да се откаже от всякакви усилия.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Няма как да стигнеш до края, без да надвиеш началото.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
“Учи децата си да търсят пет качества в приятелите си: разум, благородство, морал, умереност и искреност.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
„Знанието е по-ценно от богатството. Защото знанието пази теб, докато ти пазиш богатството.” - ЗА БОГАТСТВОТО