От всички ухания

“От всички ухания – на сандаловото дърво, на тагарата или жасмина – най-сладко е уханието на добродетелта.” - ЗА МОРАЛА
“Добродетелите водят до освобождение, пороците водят до робство…” - ЗА МОРАЛА
“Слабият не може да прости. Опрощението е качество на силния!” - ЗА МОРАЛА
“Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправяш всеки път, когато паднеш.” - ЗА МОРАЛА
„Не хулят само тези, които не заслужават да им се завижда.“ - ЗА МОРАЛА
“Да бъдеш човек означава да бъдеш отговорен.” - ЗА МОРАЛА
“Опитай се да станеш не успешен човек, а стойностен човек.” - ЗА МОРАЛА
“Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш.” - ЗА МОРАЛА
“Който се смее над белега, не познава какво е рана.” - ЗА МОРАЛА
“Малко помощ струва повече от цял тон съчувствие.” - ЗА МОРАЛА
“Ако говорят зле за теб и ако е вярно – поправи се; ако не е вярно – смей се.” - ЗА МОРАЛА
„Честта е външна съвест. Съвестта е вътрешна чест.“   - ЗА МОРАЛА
“Лесно е да вярваш на небесните закони, но толкова е трудно да ги спазваш.” - ЗА МОРАЛА
„Ако сме верни на себе си, не можем да бъдем фалшиви с никой друг.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА МОРАЛА
„Да действаш, без да бъдеш самонадеян. Да управляваш, но да не подчиняваш - това се нарича най-дълбока добродетел.“ - ЗА РАБОТАТА, ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА МОРАЛА, РАЗНИ