Не можем да решим

“Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.” - ЗА МЪДРОСТТА
Често под скъсания плащ се крие самата мъдрост.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката.” - ЗА МЪДРОСТТА
“В основата на всяка мъдрост е търпението.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Има три основни добродетели в душата: красота, мъдрост и любов, пред които човек трябва да благоговее и да се стреми да ги разбере в дълбочина.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Мъдър е този, който знае не много, а нужното.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Оставил всички желания, без страсти, себелюбие и егоизъм, той постига мир.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Можеш да направиш две грешки по пътя към истината: да не го извървиш целия и въобще да не тръгнеш по него.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.” - ЗА МЪДРОСТТА
"Най-ценният от подаръците, представени на човека на земята, е стремежът към мъдрост." - ЗА МЪДРОСТТА
“Ако направиш грешка и не я поправиш, това означава да направиш грешка.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Достойният човек е голям, без да бъде горделив; посредственият човек е горделив, без да бъде голям.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Можеш да изведеш човек на добрия път, но не можеш да го заставиш да продължи по него.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Ах, истинската мъдрост е толкова проста, казана толкова отдавна, така точно и недвусмислено казана и формулирана! Защо тя е достъпна само от време на време, само в хубави дни, а не и сега? - ЗА МЪДРОСТТА
“Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият – към другите.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Глупецът, осъзнаващ глупостта си, е мъдър поне в това отношение. Но глупецът, който се мисли за мъдър, е истински глупец.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Пустиня е сърце без идеал…” - ЗА МЪДРОСТТА
“…какво всъщност е мъдростта, каква е целта на дългото търсене? Тя не е друго, освен готовността на душата, способността, тайнственото изкуство във всеки миг от живота да се чувства и вдишва мисълта за единството…” - ЗА МЪДРОСТТА
“Така, както здравата скала не помръдва под поривите на вятъра, така и мъдреците не трепват, когато ги обсипват с упреци или с похвали.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Мъдростта не се дава – ние сами трябва да я открием в пътуване, в което никой не може да ни отмени или да ни пожали. “ - ЗА МЪДРОСТТА
“Истинското призвание на всеки може да бъде само едно – открий себе си.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Не се страхувай от Истината, защото само Истината ще те направи свободен, силен и мъдър.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Мъдрецът говори, когато има да каже нещо, а глупакът – за да каже нещо.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Мъдростта е лампата на сърцето. Ако нея я няма, сърцето остава без светлина.” - ЗА МЪДРОСТТА
„Истински мъдрият човек е винаги весел.“ - ЗА МЪДРОСТТА
 Мъдър е онзи, който е безразличен към всичко, в което другите са невъздържани. - ЗА МЪДРОСТТА
„Най-ценният от подаръците, представени на човека на земята, е стремежът към мъдрост.“ - ЗА МЪДРОСТТА

„Някои хора се смятат за перфектни, но само защото изискват по-малко от себе си.“ - ЗА МЪДРОСТТА

„Висшето благо се състои в разумността на преценката и в най-високото равнище на духа.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
„Аз съм влюбен в единното и благодарение на това съм свободен в подчинението, доволен в мъките, богат в надеждите и жив в смъртта.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„Ако сме верни на себе си, не можем да бъдем фалшиви с никой друг.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА МОРАЛА
„Състраданието не е атрибут. То е законът на законите - вечната хармония, азът на Алая, безбрежната универсална същност, светлината на вечното право и годността на всички неща, законът на вечната любов.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„Ако нямам това, от което се нуждае душата ми, ставам опасен.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Науката е организирано знание. Мъдростта е организиран живот.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЖИВОТА
"И както животът се предава и преминава от едно тяло в друго, така и мъдростта се предава и придобива нова форма от едно време в друго." - ЗА МЪДРОСТТА
„Репутацията е това, което хората знаят за теб. А честта е това, което ти знаеш за себе си.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„И както животът се предава и преминава от едно тяло в друго, така и мъдростта се предава и придобива нова форма от едно време в друго.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„Не позволявай на лошото в другите, да убие доброто в теб!“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА, ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
„Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА БОРБЕНОСТТА
„Ако в нас няма дълбочина, какви ли висоти може да имаме?“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА СМЕЛОСТТА
„Най-ценният от подаръците, представени на човека на земята, е стремежът към мъдрост.“ - ЗА МЪДРОСТТА
„За да постигне Нирвана, човек трябва да постигне себепознание, а себепознанието е рожба на добрите дела.“ - ЗА ПОЗНАНИЕТО, ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Най-голямото богатство на земния човек е здравето, а най-голямата добродетел на духовния човек е честността.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Разумът, веднъж обхванат от нова идея, никога не се връща към първоначалното си измерение.“ - ЗА ПОЗНАНИЕТО, ЗА МЪДРОСТТА