Както неупотребяваното желязо

“Както неупотребяваното желязо ръждясва, така и интелектът бива съсипан от бездействието.” - ЗА РАБОТАТА
“Ако не откриваме нищо, което да си струва, то няма по-конструктивна критика от тази да започнем да работим за онова, което вярваме, че е добро и възможно. Примерът продължава да е най-добрият учител, най-доброто доказателство и най-съвършеният аргумент.” - ЗА РАБОТАТА
“Би било добре да спрем да си играем с големите думи и да започнем да подреждаме морално нашите малки действия.” - ЗА РАБОТАТА
“Ентусиазмът е вътрешният огън, който блести във всички наши действия, мисли и мечти.” - ЗА РАБОТАТА
“В ежедневното практикуване на малките действия се крие тайната на големите постижения.” - ЗА РАБОТАТА
“Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.” - ЗА РАБОТАТА
“Бъдете внимателни към своите мисли – те са началото на вашите постъпки.” - ЗА РАБОТАТА
“Трудът е любов, добила видим образ. И ако работиш не с любов, а с неприязън, по-добре остави работата си, седни при дверите на храма и проси милостиня от ония, що вършат работата си с любов.” - ЗА РАБОТАТА
“Бъди деятелен. Направи повече, отколкото си задължен. Любовта към работата води човека към Бога.” - ЗА РАБОТАТА
“Не отделяй своята мисъл от езика си и всички твои планове ще постигнат успех.” - ЗА РАБОТАТА
“Да действаш, значи да бъдеш.” - ЗА РАБОТАТА
“Без чисто сърце не можем да стигнем до никъде… нито до самите нас. И Чистото Сърце трябва да се отразява в чистите дела.” - ЗА РАБОТАТА
“Изглежда, че сме забравили да чистим там, където се събира повече смет, отколкото в тъмните кътчета на нашите паркове – в нас самите!” - ЗА РАБОТАТА
“Стреми се искрено да бъдеш полезен на всички, за да украсиш света с добрите си дела. Най-добре е да имаш щедрата природа на розата, която раздава сладкото си ухание на всички.” - ЗА РАБОТАТА
“Не е трудно да говориш за добри дела – трудно е да ги вършиш.” - ЗА РАБОТАТА
“Думите са това, което ни разделя, работата ни обединява.” - ЗА РАБОТАТА
“Може никога да не узнаеш резултата от своето действие. Но ако не правиш нищо, няма да има никакъв резултат.” - ЗА РАБОТАТА

„Природата никога не спира в своето движение и наказва всякакво бездействие.“ - ЗА РАБОТАТА, ЗА ЖИВОТА

„Да действаш, без да бъдеш самонадеян. Да управляваш, но да не подчиняваш - това се нарича най-дълбока добродетел.“ - ЗА РАБОТАТА, ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА МОРАЛА, РАЗНИ
„Не скърби, че не заемаш висок пост, скърби, че си несъвършен. Не скърби, че никой не те знае, стреми се да се развиеш така, че да заслужиш известност.“ - ЗА РАБОТАТА, ЗА ЖИВОТА, РАЗНИ