Ако има светлина

“Ако има светлина в душата, ще има красота в човека. Ако има красота в човека, ще има хармония в дома. Ако има хармония в дома, ще има ред в страната. Ако има ред в страната, ще има мир по света.” - ЗА ХАРМОНИЯТА