Курс

Философия и Психология за твоите ежедневни проблеми и за житейстите предизвикателства. Лекции, дебати, упражнения.

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Как да общуваме с агресивните хора, как да критикуваме, как да спорим...?

Познайте по-добре тайните на мъжката и женската психика и техните нужди. Открийте 8-те основни Архетипа с техните типични качества, сили и слабости. Подобрете по естествен начин комуникацията с отсрещния пол!

Емоционална Интелигентост на практика.