Курс

Лекции, дебати, упражнения и срещи с най-големите идеи от човешката история.

Как работия човешкият Мозък? Невробиология и комуникация в борба срещу познавателни манипулации.

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Изпитвате ли затруднения когато трябва да кажете "не", да изразите своите нужди, изисквания, оплаквания? Научете се да изразявате своите потребности, без да изпадате в пасивност или агресивност!

Емоционална Интелигентост на практика.

Как да общуваме с агресивните хора, как да критикуваме, как да спорим...?

Познай своя личностен тип и развивай своите познавателни способности!